Photoelectric Sensor

448 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Photoelectric Sensor

     Photoelectric Sensor คือเซนต์เซอร์ตรวจจับวัตถุ โดยใช้แสง ทำงานโดยอาศัยหลักการส่งและรับแสง มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ ตัวส่งแสง (emitter) และตัวรับแสง (receiver) หลักการทำงาน คือ ตัวส่งจะส่งลำแสงออกไปสะท้อนกับวัตถุกลับเข้ามาที่ตัวรับแสง หรือแสงถูกขวางกันด้วยวัตถุ ส่งผลให้ตัวรับแสงรู้สภาวะและเปลี่ยนสภาวะนั้นเป็นสัญญาณไปใช้งาน

     เซนเซอร์ใช้แสง สามารถแบ่งตามลักษณะการตรวจจับและตำแหน่งการติดตั้งตัวรับแสงและตัวส่งแสงได้ 3 ประเภท

     1. ประเภทตรวจจับโดยตรง (diffuse-reflective opitcal sensor)
     2. ประเภทลำแสงสะท้อนกลับ (retro - reflective optical sensor)
     3. ประเภทลำแสงผ่านตลอด (through - beam optical sensor)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com